Over Integrale Yoga

Integrale Yoga

De Integrale Yoga van Sri Aurobindo is dé yoga voor deze tijd. Deze Yoga gaat verder dan alleen lichaamsoefeningen: je bent een volledige mens en alle aspecten van je menszijn komen in de Integrale Yoga aan bod. Je lichaam is het startpunt. Daarin ligt de mogelijkheid van ontspanning en bewustwording. Door verdieping en via de adem reikt de Yoga naar de geest en het bewustzijn en wakkert het licht van jouzelf aan. Jouw Ware Zelf.


Integrale Yoga onderscheidt zich van andere Yogavormen, doordat het geen vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer kent. In deze Yoga richt je de aandacht naar binnen in zelfobservatie en ervaar je wat er werkelijk in jou speelt. Zo integreert de Yoga zich in je dagelijks leven.

Deze Yoga vraagt geen specifieke voorkennis of fysieke lenigheid. De oefeningen worden op een rustige manier uitgevoerd, zonder druk en met respect voor de eigen mogelijkheden.

Integrale Yoga wordt ook wel volledige Yoga ('Purna Yoga') genoemd. Ze omvat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke Yogavormen, aangepast aan de interesses en mogelijkheden van de individuele leerling en aan de Westerse mens.

Kenmerkend voor de weg van de Integrale Yoga is dat je je instelt op de ‘Kracht van boven’. Dit is een neerdalende kracht, neerdalend in alle lagen van ons wezen, tot in het fysieke.

De zeer oude Yogatechnieken in combinatie met de evolutieversnellende methoden van de Integrale Yoga zullen ook in de toekomst hard nodig zijn om de mens inzicht te geven in zichzelf en de evolutie van de aarde, en hem bovenal bewust te maken van een grotere waarheid in en achter alles en allen.

Over Integrale Yoga Nederland

De geschiedenis van Integrale Yoga Nederland begint bij oprichter Agastya. In 1983 begon hij Yogales te geven aan een klein groepje leerlingen in het Soeficentrum aan de Provenierssingel. Een van zijn leerlingen was Marion Gispen, die later zijn vrouw Lopamudra werd en met wie hij samen het werk van de Integrale Yoga heeft gedaan.
In 1985 begonnen zij een groot en goedlopend Yogacentrum aan het Eendrachtsplein. Agastya ontdeed de Yoga van de sfeer van zweverigheid en mystiek en maakte het toegankelijk. Hij noemde dat “Rotterdamse nuchterheid”.

Het Yogacentrum werd voortgezet aan de Bergsingel onder de leiding van Saskia Jonker (Mataji). Zij verzamelde een nieuwe schare geaspireerde leerlingen om zich heen, waarvan velen vandaag ook werkzaam zijn voor Integrale Yoga Nederland. Toen begonnen de eerste docentenopleidingen (1995).

Op 29 september 2006 werd aan de Heemraadssingel in Rotterdam opnieuw een Yogacentrum geopend. De docentopleidingen maken sindsdien een ongekende groei door. Veel opgeleide docenten begonnen een eigen Yogacentrum en de Integrale Yoga breidde zich als een olievlek uit over het hele land. Vanuit de verste uithoeken en soms zelfs vanuit het buitenland kwamen zoekers naar de Heemraadssingel om daar hun opleiding te volgen. Zo werd het Yogacentrum aan de Heemraadssingel een 'thuiskomen' voor Yogadocenten én Yogaleerlingen.

In 2012 vertrok Agastya naar zijn hemelse vader en zette Lopamudra het werk van Integrale Yoga Nederland voort, gesteund door een vast team van medewerkers.

Iedere twee maanden verschijnt het gratis (digitale) Integrale Yoga Magazine.

...

Pionier van Integrale Yoga Nederland: Agastya aan de Provenierssingel